How many sacks will Brian Orakpo get this season?

Poll Sponsor: 

1-4
4% (23 votes)
5-9
28% (149 votes)
10-14
59% (313 votes)
15+
8% (45 votes)
Total votes: 530

Poll Team: